Påsen innehåller 5 brickor.

A E I OO U Ä G SS T ?