Påsen innehåller 26 brickor.

AA EE III OOO UU Å Ä D GG HH LL NN SSSS TTT V ??