Påsen innehåller 26 brickor.

AAA E O ÄÄ B C DDD F H K LL M NN RR SSS TTTTT V X ?