Påsen innehåller 23 brickor.

A EEEE II O Y Ä B D FF K LL NNN RR SSS T V X Z ?