Påsen innehåller 17 brickor.

A EEEE I O Y Ä B D FF L NNN RR SS X Z ?