Påsen innehåller 8 brickor.

E I OO DD F K L N RRR T V