Påsen innehåller 24 brickor.

A E I OOO U Y ÅÅ DDD F H J K L M N P RRR S TT V Z ??