Påsen innehåller 64 brickor.

AAA EEEEEE IIII OOOO UUU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG HH KKK LLLLL MM NNNNN P RRRR SSS TTTTTT V X Z ?