Påsen innehåller 55 brickor.

AAA EEEEE IIII OOOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GGG H KKK LLLL M NNN P RRRR SSS TTTTT V X ?