Påsen innehåller 23 brickor.

AA EEEE II O Å Ä Ö DDD G K LL M NN SS TTTTT X