Påsen innehåller 18 brickor.

A EEEE II O Ä Ö DD K LL M NN SS TTTT X