Gunnars drag: i6 *RÅHU, RÖR, ÅTA 31 (utmanat: ogiltigt)