Gunnars drag: i6 *RÅHU, RÖR, ÅTA 31 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 56 brickor.

AAAAA EEEEE II OO Y Å ÄÄ Ö B DDDD F GGG J KK LLL MM NNNNN RRRRR SSSSSSS TTTTT VV X ??