Påsen innehåller 32 brickor.

AA EEE I O U Å Ä ÖÖ DDD GG H J MM NNN PP RR SSS TTTTT V X Z