Påsen innehåller 39 brickor.

AA EEEE I O U Y Å Ä ÖÖ DDD F GG H J K MM NNN PP RRR SSSS TTTTTT V X Z