Påsen innehåller 27 brickor.

AA EE II OOOO UU Ö DD F G H J KK M NN R SSSS TT V X Z