Påsen innehåller 18 brickor.

A EE I OOO UU DD F H K M R SSSS TT V X Z