Påsen innehåller 45 brickor.

AAA EE II O U Å ÄÄ Ö BB DDD GG HH K LL MMM NNN P RRRRRRR SSSS TTTTTTT Z ?