Påsen innehåller 40 brickor.

AAA EE II O U Å ÄÄ Ö B DD GG HH K LL MMM NN P RRRRRR SSS TTTTTTT Z ?