Påsen innehåller 31 brickor.

AAAA IIII O UUU Ä C DD F G LLL MM NNN RR SSSS TTTTT ?