Niklas drag: 15i NEDSmORD 74 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 31 brickor.

AAAA IIII O UUU Ä C DD F G LLL MM NNN RR SSSS TTTTT ?