Påsen innehåller 51 brickor.

AAAA EEEEEE IIII OOO U Å ÄÄ ÖÖ B DDDD GGG H K LLL MM NNNN RRRRRR SSS TTTT V Z ?