Påsen innehåller 43 brickor.

AAA EEEE IIII OOO U Å Ä ÖÖ DDDD GGG H K LLL MM NNNN RRRRR SSS TTT V ?