Påsen innehåller 11 brickor.

AAAA EE I OO Ä D F K LL RR ?