Påsen innehåller 21 brickor.

AAAA EEE I OOO Y Ö D FF LL M N RR SS TT ??