Gunnars drag: m11 TORTS, JET, ORO 26 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 15 brickor.

A E Y Å ÄÄ D H LLL NNN RRR S TTT X