Påsen innehåller 7 brickor.

A Å Ä D H LLL N RR S T X