Påsen innehåller 21 brickor.

A EEE I OOO Å D FF GG J LLL N P RR SS TT V ?