Påsen innehåller 25 brickor.

AA EE II U Å ÄÄ Ö DD F H K LL MM N R SS TTTT V X ??