Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE II U Å ÄÄ Ö D F H K LL MM R SS TT V X ??