Påsen innehåller 7 brickor.

EEE II O DD F L M N S ?