Påsen innehåller 11 brickor.

A EEE III O DDD G LL M N S ?