Påsen innehåller 12 brickor.

AAA EEE O U B DD K LL M N P X Z