Påsen innehåller 6 brickor.

AA EEE B DD K L M N X