Påsen innehåller 6 brickor.

A E I Ä Ö B D F N P RR S