Påsen innehåller 19 brickor.

AA EEE I ÄÄ Ö B C DD F L NN P RRR S TTT ?