Påsen innehåller 44 brickor.

AAAAAA EEEEE I OO UU Å ÄÄ BB DD G H LLLL MMM NN P RRR SSSSS TTTTT V X Z