Johans drag: d1 SNEGlING 70 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 44 brickor.

AAAAAA EEEEE I OO UU Å ÄÄ BB DD G H LLLL MMM NN P RRR SSSSS TTTTT V X Z