Påsen innehåller 15 brickor.

AAAA E I O Ö B C DD F NN RR SS TT X