Påsen innehåller 44 brickor.

AAAAA EE III OOOO U Å ÖÖ B C DDD FF G KK LL M NNNN RRRR SSSSS TTTTT X Z