Påsen innehåller 17 brickor.

AA E II O U C F HH K L M RRRR SS TT V ?