Påsen innehåller 37 brickor.

AAA EE III OOO U Å Ö C DDD FF HH K LLL MM NN RRRR SSSS TTT V X ?