Påsen innehåller 9 brickor.

AAA I O Å Ö DD F GG K L R V