Påsen innehåller 27 brickor.

AAAA EE II OO ÅÅ Ö DD F GG K LLL MM N RR S TTT VV ?