Påsen innehåller 12 brickor.

AA E II O U Å D G LLLL M N P SS