Påsen innehåller 26 brickor.

AA E II OO U Å Ä ÖÖ C DD G H K LLLL M NNN P R SSS T Z