Påsen innehåller 31 brickor.

AA EE II OO U Å Ä B DD F G J KK LLLL M NNN RRR SSSS TTT Z