Påsen innehåller 38 brickor.

AAA EE III OOO U Å Ä B DD FF G J KK LLLL M NNN RRRR SSSSS TTT Z ?