Påsen innehåller 27 brickor.

AAA EEE III U Å Ä B D FF G H J K LL N RR SS TTTT VV ?