Påsen innehåller 15 brickor.

AAA EE III Ä D F G H J N R S TT VV ?